Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Η κρίση της προφητείας / Χρήστου Γιανναρά


Αντιστάσεις στην αλλοτρίωση / Χρήστου Γιανναρά


>

Τα καθ΄εαυτόν / Χρήστος Γιανναράς


>

Ενάντια στη Θρησκεία / Χρήστος Γιανναράς


Έξι φιλοσοφικές ζωγραφιές / Χρήστου Γιανναρά>

Το πρόσωπο και ο 'Ερως / Χρήστου Γιανναρά